Ortopedické pomôcky

Individuálne zhotovované ortopedické a protetické zdravotnícke pomôcky: protézy, ortézy, korzety, bandáže, ortopedické vložky a obuv, ktoré nájdete na týchto stránkach, predstavujú rozsah činnosti našej spoločnosti a ilustrujú umelecko - remeselnú zručnosť našich ortopedických technikov. Nie je to, však, definitívny sortiment. Po konzultácii s Vašim lekárom môžeme vyrobiť aj špeciálne upravenú pomôcku, ktorú v štandardnej ponuke nenájdete. Individuálne ortopedické pomôcky vyrábame na základe poukazu vystaveného lekárom a takmer všetky sú plne uhrádzané zdravotnou poisťovňou.