Ortopedická ambulancia pre deti

Ortopedická ambulancia pre deti a dorast na Stromovej ulici č. 31 na Kramároch (len 100 m od Detskej fakultnej nemocnice) ponúka ortopedické vyšetrenie, diagnostiku a liečbu vrodených a získaných ochorení so zameraním na plochonožie, osové odchýlky dolných končatín, chybné držanie tela a skoliózu a
podľa potreby návrh ortopedických pomôcok pre korekciu deformít rastúceho skeletu.

  • Príjemné prostredie a bezbariérový prístup
  • Kvalifikovaný detský ortopéd s dlhoročnou nemocničnou a ambulantnou praxou
  • Možnosť zamerania ortopedickej pomôcky priamo v budove
  • Diagnostika chodidiel pomocou podobaroskopu

 

Odborný garant: MUDr. Emil Huraj, CSc., ktorý má dlhoročné skúsenosti ako niekdajší primár ortopedického oddelenia Detskej fakultnej nemocnice s poliklinikou v Bratislave a v súčasnosti tiež ako ambulantný lekár Špecializovanej nemocnice pre ortopedickú protetiku v Bratislave.

Cena ortopedického vyšetrenia: 20 €.

Na vyšetrenie sa treba objednať.

Telefón
  +421 905 550 795
Email
 ortamb@ortamb.sk
Web
  www.ortamb.sk