Obuv

Ortopedická obuv je určená pre také ochorenia dolných končatín, ktoré znemožňujú používanie konfekčnej obuvi bez toho, aby došlo k zhoršovaniu postihnutia. Lekár Vám môže predpísať individuálne zhotovenú ortopedickú obuv (jednoduchú, zložitú, veľmi zložitú) alebo individuálne zhotovenú ortopedickú obuv jednoduchú polotovarovú. Rozdiel medzi nimi môžete vidieť v tejto tabuľke:

Obuv ortopedická individuálna jednoduchá Obuv ortopedická individuálna jednoduchá polotovarová
vyrába sa na kopytá upravené podľa odobratých mier vyrába sa hromadne na štandardné kopytá
vyrába sa v celých číslach aj v polčíslach vyrába sa iba v celých číslach
zvršok obuvi sa vykrajuje ručne na mieru
je možné vyrobiť rôzne veľkú topánku na každú nohu, podľa dĺžky každého chodidla nedá sa vyrobiť na rôznu dĺžku chodidiel
dĺžka zapínania sa dá individuálne upraviť zapínanie má štandardnú dĺžku, ktorá sa nedá upraviť
vystuženie obuvi je individuálne upravené podľa diagnózy
je vždy len na štandardnej monolitnej podrážke
tuhosť podrážky závisí od diagnózy pacienta
na mieru je v nej zhotovená iba ortopedická vložka

 

Jednoduchá ortopedická obuv je vhodná v nasledovných prípadoch (odsek 3):

 • pozdĺžne plochá noha (III. stupeň podľa Godunova)
 • plocho vbočená noha kontrahovaná
 • vbočený palec do 45 °
 • stuhnutý bolestivý palec
 • kladivkový prst s ohnutím v medzičlánkovom kĺbe 45 – 90°
 • skrížené prsty
 • prídatné kôstky, kostené výrastky
 • bolestivá pätná ostroha
 • skrátenina dolnej končatiny do 2 cm
 • nesebestačnosť pri obúvaní

Zložitá ortopedická obuv je vhodná v nasledovných prípadoch (odsek 4):

 • priečne plochá noha fixovaná
 • pozdĺžne plochá noha (IV. stupeň podľa Godunova)
 • plochá vbočená noha fixovaná
 • vbočený palec, ak presahuje uhol 45°
 • kladivkové prsty s ohnutím v medzičlánkových kĺboch nad 90°
 • skrížené prsty veľkého rozsahu
 • prídatné kôstky alebo výrastky
 • dvojitá päta veľkého rozsahu
 • nadpočetný prst na nohe
 • chronické opuchy nôh
 • čiastočné alebo úplné ochrnutie dolných končatín
 • skrátenina dolnej končatiny od 2,1 cm do 5 cm
 • pooperačné, poúrazové deformácie nohy a členkového kĺbu s trvalým funkčným postihnutím
 • artritické a artrotické zmeny
 • nesebestačnosť pri obúvaní

Veľmi zložitá ortopedická obuv je vhodná v nasledovných prípadoch (odsek 5):

 • poškodenia s veľkými deformitami
 • noha zvislá, kosozvislá, vbočená, hákovitá, oblúkovitá, lukovitá
 • reumatické deformity
 • diabetické deformity
 • stavy po amputácii prstov
 • skrátenina dolnej končatiny od 5,1 cm do 8 cm

 

V prípade obuvi u detí  môže byť ortopedická obuv jednoduchá, zložitá a veľmi zložitá  predpísaná v prípadoch:

 • kombinácia najmenej troch indikácií uvedených v odsekoch 3 a 4 platného opatrenia,
 • indikácie uvedené v odseku 5,
 • osové úchylky kolien a členkov mierneho stupňa v kombinácii s niektorým postihnutím uvedeným v odsekoch 3 až 5,
 • osové úchylky kolien a členkov stredného a ťažkého stupňa,
 • vybočenie prstov a predpriehlavkových kostí stredného a ťažkého stupňa.

 

Na pracoviskách NEOPROTU ponúkame široký sortiment vzorov ortopedickej obuvi zhotovenej na mieru, presne podľa požiadaviek Vášho lekára a Vašich potrieb. Vyberte si vzor, ktorý sa Vám páči a ortopedický technik pri odoberaní mier na výrobu obuvi dohodne s Vami všetky potrebné individuálne úpravy.

Pozor! Vzhľadom na to, že ide o individuálne zhotovovanú obuv, konkrétne prevedenie vzoru sa môže líšiť od prevedenia vyobrazeného v katalógu/na internetovej stránke. Napríklad v prípade detských vzorov, tých, u ktorých sú v ponuke veľkostí aj polovičné čísla, môže sa zmeniť typ podrážky.

Upozornenie: Na pracoviskách NEOPROT spol. s r. o. nie sú k dispozícii platobné termínály. Prosíme klientov, aby si na úhradu doplatku pripravili hotovosť.

Kódy ŠÚKL:

I 10000 – Obuv ortopedická individuálna, jednoduchá, polotovarová, úhrada poisťovňou 2 x za rok s doplatkom pacienta min. 23,24 €, u poistencov do 18 rokov min. 16,60 €

I 10001 – Obuv ortopedická individuálna, jednoduchá, úhrada poisťovňou 2 x za rok s doplatkom pacienta min. 23,24 €, u poistencov do 18 rokov min. 16,60 €

I 10002 – Obuv ortopedická individuálna, zložitá, úhrada poisťovňou 2 x za rok s doplatkom pacienta min. 23,24 €, u poistencov do 18 rokov min. 16,60 €

I 10003 – Obuv ortopedická individuálna, veľmi zložitá, úhrada poisťovňou 2 x za rok s doplatkom pacienta min. 23,24 €, u poistencov do 18 rokov min. 16,60 €

Preskripčné obmedzenie:

OPR,ORT,CHI,TRA,RHB