Ortopedické vložky na mieru

... vyrábané technológiou CAD/CAM, znamenajú profesionálnu ortopedickú starostlivosť o nohy na naozaj vysokej úrovni. Nielen vďaka mimoriadnej presnosti, s akou pomocou špeciálneho bioskenera odoberáme miery na výrobu vložiek a pomocou CNC frézy vložky vyrežeme a obrúsime, ale aj vďaka oveľa kratšiemu času, ktorý pri použití CAD/CAM systému potrebujeme na zhotovenie jedného páru vložiek.

Záujem o individuálne zhotovené ortopedické vložky stále narastá, dôsledkom toho sa dodacie termíny predlžujú, čo je pre pacientov neprijateľné. Zvlášť ak ide o pacienta s bolesťami alebo o dieťa, ktorému nožičky rýchlo rastú, je potrebné dodať ortopedickú pomôcku v čo najkratšom čase, aby presne zodpovedala aktuálnemu profilu nohy, a tak mala očakávaný liečebný účinok.

Naša CAD/CAM technológia umožňuje mimoriadne presné odobratie mier nohy, navrhnutie individuálnych ortopedických vložiek pomocou sofistikovaného softvéru priamo v počítači a okamžitý online export do riadiacej jednotky CNC frézy.

Obrúsenie a vyrezanie modelu ortopedických vložiek na CNC fréze je veľmi presné. Zaručuje maximálnu zhodu hotových vložiek s návrhom ortopedického technika, a tým aj maximálny požadovaný zdravotný účinok pri ich predpísanom používaní. A čo je najlepšie... naša CNC fréza brúsi model naraz z oboch strán a celý proces vyrezania modelu páru vložiek netrvá dlhšie ako 10 sekúnd!