Pomôcky pre dolné končatiny

  1. Protézy dolných končatín
  2. Ortézy dolných končatín nebandážneho typu
  3. Ortéza E-mag
  4. Bandáže - koleno
  5. Bandáže - členok

 

Kódy ŠÚKL:

I 10041

Protézy individuálne dolných končatín – privykacie, úhrada poisťovňou 1 x, po reamputácii znova 1 x, preskripčné obmedzenie: OPR,ORT,CHI,TRA,RHB

I 10042

Protézy individuálne dolných končatín - prvé definitívne vyhotovenie, úhrada poisťovňou 1 x, po reamputácii znova 1 x, preskripčné obmedzenie: OPR,ORT,CHI,TRA,RHB

I 10043

Protézy individuálne dolných končatín, štandardné endoskeletárne - opakované definitívne vyhotovenie, 1 ks po stabilizácii lokálneho i celkového stavu pacienta 1 x za 5 rokov, preskripčné obmedzenie: OPR,ORT,CHI,TRA,RHB

I 10044

Protézy individuálne dolných končatín, štandardné exoskeletárne - opakované definitívne vyhotovenie, 1 ks po stabilizácii lokálneho i celkového stavu pacienta 1 x za 3 roky, preskripčné obmedzenie: OPR,ORT,CHI,TRA,RHB

I 10045

Protézy individuálne dolných končatín – špeciálne, 1 ks 1 x za 5 rokov, preskripčné obmedzenie: OPR,ORT,CHI,TRA,RHB, ZP

I 10046

Protézy individuálne dolných končatín u poistencov do 18 rokov - opakované definitívne vyhotovenie, 1 ks 2 x za rok, preskripčné obmedzenie: OPR,ORT,CHI,TRA,RHB

I 10022

Ortézy individuálne dolných končatín nebandážneho typu, zložité – liečebné, úhrada poisťovňou  pri zmene zdravotného stavu, inak 1 x za rok, preskripčné obmedzenie: OPR,ORT,CHI,TRA,RHB

I 10024

Ortézy individuálne dolných končatín nebandážneho typu, zložité – kompenzačné, úhrada poisťovňou 1 x za rok z každého druhu pomôcky, preskripčné obmedzenie: OPR,ORT,CHI,TRA,RHB

I 10021

Ortézy individuálne dolných končatín  bandážneho typu – liečebné, úhrada  poisťovňou pri zmene zdravotného stavu, inak 1 x za rok, preskripčné obmedzenie: OPR,ORT,CHI,TRA,RHB

I 10023

Ortézy individuálne dolných končatín bandážneho typu – kompenzačné, úhrada poisťovňou 2 x za rok z každého druhu pomôcky, preskripčné obmedzenie: OPR,ORT,CHI,TRA,RHB