Pomôcky pre hlavu a krk

  1. Tvárové masky
  2. Goliere nebandážneho typu
  3. Goliere bandážneho typu
  4. Detské helmičky

 

Kódy ŠÚKL:

I 10012

Ortézy individuálne trupu, krčnej chrbtice a hlavy nebandážneho typu, zložité  - liečebné, úhrada poisťovňou  pri zmene zdravotného stavu, inak 1 x za rok, preskripčné obmedzenie: OPR,ORT,CHI,TRA,RHB,NCH

I 10014

Ortézy individuálne trupu, krčnej chrbtice a hlavy nebandážneho typu, zložité - kompenzačné, úhrada poisťovňou 1 x za rok z každého druhu pomôcky, preskripčné obmedzenie: OPR,ORT,CHI,TRA,RHB,NCH

I10011

Ortézy individuálne trupu, krčnej chrbtice a hlavy bandážneho typu - liečebné, úhrada  poisťovňou pri zmene zdravotného stavu, inak 1 x za rok, preskripčné obmedzenie: OPR,ORT,CHI,TRA,RHB,NCH

I10013

Ortézy individuálne trupu, krčnej chrbtice a hlavy bandážneho typu - kompenzačné, úhrada poisťovňou 2 x za rok z každého druhu pomôcky, preskripčné obmedzenie: OPR,ORT,CHI,TRA,RHB,NCH