Pomôcky pre horné končatiny

  1. Protézy horných končatín
  2. Ortézy horných končatín nebandážneho typu
  3. Bandáže horných končatín
  4. Bandáže - ostatné (len niektoré)

 

Kódy ŠÚKL:

I 10050

Protézy individuálne horných končatín - prvé definitívne vyhotovenie, úhrada poisťovňou 1 x, po reamputácii znova 1 x, preskripčné obmedzenie: OPR,ORT,CHI,TRA,RHB

I 10051

Protézy individuálne horných končatín, štandardné endoskeletárne  - opakované definitívne vyhotovenie, 1 ks po stabilizácii lokálneho i celkového stavu pacienta 1 x za 5 rokov, preskripčné obmedzenie: OPR,ORT,CHI,TRA,RHB

I 10052

Protézy individuálne horných končatín, štandardné exoskeletárne - opakované definitívne vyhotovenie, 1 ks po stabilizácii lokálneho i celkového stavu pacienta 1 x za 3 roky, preskripčné obmedzenie: OPR,ORT,CHI,TRA,RHB

I 10053

Protézy individuálne horných končatín – špeciálne, 1 ks po stabilizácii lokálneho i celkového stavu pacienta 1 x za 5 rokov, preskripčné obmedzenie: OPR,ORT,CHI,TRA,RHB, ZP

I 10054

Protézy individuálne horných končatín u poistencov do  18 rokov - opakované definitívne vyhotovenie, 1 ks 2 x za rok, preskripčné obmedzenie: OPR,ORT,CHI,TRA,RHB

I 10032

Ortézy individuálne horných končatín nebandážného typu, zložité – liečebné, úhrada  poisťovňou pri zmene zdravotného stavu, inak 1 x za rok, preskripčné obmedzenie: CHI,OPR,ORT,PCH,RHB,TRA

I 10034

Ortézy individuálne horných končatín nebandážneho typu, zložité – kompenzačné, úhrada poisťovňou 1 x za rok z každého druhu pomôcky, preskripčné obmedzenie: OPR,ORT,CHI,TRA,RHB

I 10031

Ortézy individuálne horných končatín bandážneho typu – liečebné, úhrada  poisťovňou pri zmene zdravotného stavu, inak 1 x za rok, preskripčné obmedzenie: OPR,ORT,CHI,TRA,RHB

I 10033

Ortézy individuálne horných končatín bandážneho typu - kompenzačné, úhrada poisťovňou 2 x za rok z každého druhu pomôcky, preskripčné obmedzenie: OPR,ORT,CHI,TRA,RHB