Asistovaná chôdza

Bandážna súprava na asistovanú chôdzu

Bandážna súprava na podporu mobility, ktorá umožňuje deťom s poruchou motoriky stáť a chodiť s pomocou dospelého. Súprava funguje tak, že si dospelý na páse a chodidlách popruhmi pripojí dieťa vo vzpriamenej polohe k sebe a kráčajú spoločne pomocou špeciálnej spojenej obuvi.

Indikácia: DMO, menyngomyelokéla

Cena: 180 € (pomôcku nehradí žiadna zdravotná poisťovňa, je k dispozícii len na priamu platbu)

Kontakty