Ortéza členková elastická s plastovým stabilizátorom

Individuálne zhotovovaná ortéza členková elastická s plastovým stabilizátorom na spevnenie členka. Dodatočné bočné spevnenie odnímateľným popruhom. Indikácie: vykĺbenie, vyvrtnutie a natiahnutie kĺbov a väzov členka, entezopatie, myozitída.

Kód ŠÚKL:

I 10021 – Liečebná, úhrada poisťovňou pri zmene zdravotného stavu, inak 1 x za rok
I 10023 – Kompenzačná, úhrada poisťovňou 2 x za rok

Preskripčné obmedzenie:

OPR, ORT, CHI, TRA, RHB

Cena:

Individuálne zhotovená ortéza členková elastická s plastovým stabilizátorom je plne hradená zdravotnou poisťovňou. V prípade, že nemáte zdravotné poistenie a/alebo nemáte poukaz od lekára, môžeme vám pomôcku zhotoviť na základe priamej platby – cena: 40 €.