Bandáže horných končatín

Ortéza prstová neoprénová na MCP II. až V. prsta

I 10031 – liečebná, I 10033 – kompenzačná

Ortéza zápästia elastická s dorzálnou alebo palmárnou výstužou

I 10031 – liečebná, I 10033 – kompenzačná

Ortéza prstová elastická - stabilizátor koreňového kĺbu palca

I 10031 – liečebná, I 10033 – kompenzačná

Ortéza lakťová elastická s nastaviteľným rozsahom pohybu

I 10031 – liečebná, I 10033 – kompenzačná

Ortéza lakťová elastická s flexibilnou výstužou

I 10031 – liečebná, I 10033 – kompenzačná

Ortéza lakťová elastická

I 10031 – liečebná, I 10033 – kompenzačná

Epikondylická páska

I 10031 – liečebná, I 10033 – kompenzačná. Zhotovíme aj na priamu platbu.

Kompresný návlek na celú hornú končatinu gumoelastický s rukavicou

I 10031 – liečebná, I 10033 – kompenzačná

Ortéza ramenná elastická - stabilizátor ramenného kĺbu

I 10031 – liečebná, I 10033 – kompenzačná

Záves hornej končatiny na claviculu - Stella Dorsi

I 10031 – liečebná, I 10033 – kompenzačná. Zhotovíme aj na priamu platbu.

Ortéza na zlomeninu ramennej kosti

I 10031 – liečebná, I 10033 – kompenzačná

Záves hornej končatiny na stabilizáciu ramenného a lakťového kĺbu

I 10031 – liečebná, I 10033 – kompenzačná. Zhotovíme aj na priamu platbu.

Záves hornej končatiny Desault

I 10031 – liečebná, I 10033 – kompenzačná

Záves hornej končatiny elastický

I 10031 – liečebná, I 10033 – kompenzačná. Zhotovíme aj na priamu platbu.

Záves hornej končatiny jednoduchý

I 10031 – liečebná, I 10033 – kompenzačná. Zhotovíme aj na priamu platbu.