Pásy a vestičky

Kallabisova bandáž

I 10011 – liečebná, I 10013 – kompenzačná

Suspenzor elastický

I 10011 – liečebná, I 10013 – kompenzačná

Pás prietržový jednostranný

I 10011 – liečebná, I 10013 – kompenzačná

Pás kolostomický elastický s vývodom

I 10011 – liečebná, I 10013 – kompenzačná

Pás bedrový neoprénový

I 10011 – liečebná, I 10013 – kompenzačná. Zhotovíme aj na priamu platbu.

Pás bedrový gumotextilný s podpinkou

I 10011 – liečebná, I 10013 – kompenzačná. Zhotovíme aj na priamu platbu.

Pás bedrový plátený s podpinkou

I 10011 – liečebná, I 10013 – kompenzačná. Zhotovíme aj na priamu platbu.

Fixačný vysoký pás (vestička)

I 10011 – liečebná, I 10013 – kompenzačná

Pás modifikovaný elastický s upomínacou bandážou

I 10011 – liečebná, I 10013 – kompenzačná

Pás brušný elastický

I 10011 – liečebná, I 10013 – kompenzačná

Pás brušný nohavičkový

I 10011 – liečebná, I 10013 – kompenzačná

Pás brušný tehotenský

I 10011 – liečebná, I 10013 – kompenzačná