NEOPROT spol. s r.o.

Sídlo spoločnosti:

NEOPROT, spol. s r. o.

Záhradnícka 42
821 08 Bratislava
Slovenská republika

spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I
oddiel: Sro, vložka č.: 10632/B, deň zápisu: 18. 3. 1996
IČO: 35 686 324
IČ DPH: SK2020308906

IBAN: SK20 7500 0000 0003 0746 1653
SWIFT: CEKOSKBX

tel: +421 2 501 16 250
e-mail: sekretariat@neoprot.sk

Otváracie hodiny a kontakty na všetky technické pracoviská (výdajne a merné miesta) na celom Slovensku nájdete TU.

Ako sa k nám dostanete:

Trolejbus 205, 207
Zastávka MHD Kvačalova

Pre majiteľov motorových vozidiel je k dispozícii parkovisko priamo pred budovou. Parkovanie je platené, a to 2 € za každú začatú hodinu. Naši klienti, ktorí sú držiteľmi preukazu ZŤP majú parkovanie bezplatné, ale max. 3 hodiny.