Bánovce nad Bebravou

Hviezdoslavova 21
957 01 Bánovce nad Bebravou

Bratislava - Ružinov

Záhradnícka 42
821 08 Bratislava

Bratislava - Karlova Ves

Líščie údolie 57
841 04 Bratislava

Bratislava - Kramáre

Stromová 31
831 01 Bratislava

Bratislava - Petržalka

Strečnianska 13
851 05 Bratislava

Dunajská Lužná

Lipnická 422/56
900 42 Dunajská Lužná

Dunajská Streda

Veľkoblahovská 23
929 01 Dunajská Streda

Galanta

Hodská 373/38
924 22 Galanta

Humenné

Ulica 1. mája 25
066 01 Humenné

Komárno

Rákocziho 3125
Komárno

Komjatice

Štúrova 36
941 06 Komjatice

Levice

SNP 19
934 01 Levice

Malacky

Duklianskych hrdinov 34
901 01 Malacky

Nitra

Rázusova 16
Nitra

Nové Zámky

Slovenská 11/A
940 34 Nové Zámky

Prešov

Kováčska 15
1. posch. č. dv. 201
081 81 Prešov

Sereď

I. Krasku 2464/38
926 01 Sereď

Snina

Sládkovičova 300/3
069 01 Snina

Šaľa

Nemocničná 1
927 19 Šaľa

Topoľčany

Pavlovova 343
955 01 Topoľčany

Trenčín

Legionárska 28
911 04 Trenčín

Trnava

Starohájska 2
917 01 Trnava

Vranov nad Topľou

M. R. Štefánika187/177B
093 27 Vranov nad Topľou

Zvolen

Kuzmányho nábrežie 28
960 01 Zvolen

Krupina

Kuzmányho 2088/25
963 01 Krupina

Kysucké Nové Mesto

Belanského 1346
024 01 Kysucké Nové Mesto

Otváracie hodiny – všetky pracoviská na Slovensku

Bardejov

Merné miesto
Sv. Jakuba 33 (v priestoroch Polikliniky ČK Plus)
085 01 Bardejov

Juraj Ledžinský
0908 574 758

Otváracie hodiny:

Štvrtok 09:00 – 12:00

Bánovce nad Bebravou

Merné miesto
Hviezdoslavova 21
957 01 Bánovce nad Bebravou

Nikola Hollá
0918 683 894

Otváracie hodiny:

Utorok 09:00 – 11:00

Bratislava

Záhradnícka 42
821 08 Bratislava
tel.: 02/50 116 250
neoprot@neoprot.sk

Otváracie hodiny – všetky pracoviská na Záhradníckej 42 v Bratislave s výnimkou TP-obuv, TP-vložky a TP-ortézy trupu (korzety):

Pondelok 08:00 – 15:30
Utorok 08:00 – 17:00
Streda 08:00 – 18:00
Štvrtok 08:00 – 17:00
Piatok
08:00 – 15:30

Otváracie hodiny – TP-obuv a TP-vložky:

Pondelok 08:00 – 12:00   12:30 – 15:30
Utorok 08:00 – 12:00   12:30 – 17:00
Streda 08:00 – 12:00   12:30 – 18:00
Štvrtok  08:00 – 12:00   12:30 – 17:00
Piatok
08:00 – 12:00   12:30 – 15:30

Otváracie hodiny – TP-ortézy trupu (korzety) – s účinnosťou od 1. 2. 2019:

Pondelok 08:00 – 15:30
Utorok 08:00 – 16:00
Streda 08:00 – 16:00
Štvrtok 08:00 – 16:00
Piatok
08:00 – 15:30

Milí klienti, korí máte predpísanú DYNAMICKÚ LYKROVÚ ORTÉZU (DMO), objednajte sa, prosím, na odobratie mier vopred na telef. číslach: 0915 442 174, 0915 989 076!

Ortézy

vedúci technik: Jan Balaž
mobil: 0918 706 918
tel.: 02/5011 6234
ortezy@neoprot.sk

Vložky

vedúca technička: Adriana Peklová
mobil: 0915 793 029
tel.: 02/5011 6233
vlozky@neoprot.sk

Ortézy trupu (korzety)

vedúca technička: Soňa Tomová
mobil: 0907 231 968
tel.: 02/5011 6214
korzety@neoprot.sk

Protézy

vedúci technik: Ľubomír Horňák
mobil: 0905 491 440
tel.: 02/5011 6246
protezy@neoprot.sk

Ortézy (bandáže)

tel.: 02/5011 6223
bandaze@neoprot.sk

Obuv

vedúca technička: Viera Granecová
mobil: 0915 442 180
tel.: 02/5011 6232
obuv@neoprot.sk

Ortézy trupu (sedačky a vertikalizátory)

Peter Bugr
mobil: 0915 313 756
sedacky@neoprot.sk

Silikónové protézy

vedúci technik: Ján Baláž
mobil: 0918 706 918
tel.: 02/5011 6253
silikon@neoprot.sk

Bratislava – Karlova Ves

Merné miesto
Líščie údolie 57
841 04 Bratislava

Daniela Szokeová
0905 491 441

Otváracie hodiny:

Štvrtok 08:30 – 16:00
Piatok 08:00 – 14:00

Pracovisko bude zatvorené od 24. 12. 2019 do 8. 1. 2020 (vrátane.)

Bratislava – Kramáre

Stále merné miesto
Stromová 31
831 01 Bratislava

Vedúca technička: Žofia Tomčíková
0905 751 352

Otváracie hodiny:

Pondelok až piatok 08:00 – 15:00

Dunajská Lužná

Merné miesto
Lipnická 422/56
900 42 Dunajská Lužná

Jan Balaž
0918 706 918

Otváracie hodiny:

Utorok 09:00 – 12:00

Pracovisko bude zatvorené od 24. 12. 2019 do 13. 1. 2020 (vrátane.)

Dunajská Streda

Merné miesto
Veľkoblahovská 23
929 01 Dunajská Streda

Katarína Vasilková
0905 552 685

Otváracie hodiny:

Utorok 09:00 – 12:00

Galanta

Stále merné miesto
Hodská 373/38
924 22 Galanta
tel.: 031/7806 574
galanta@neoprot.sk

Vedúca technička: Gabriela Barteková
0908 756 544

Otváracie hodiny:

Pondelok až piatok 08:00 – 13:00     13:30 – 14:30

Humenné

Výdajňa ortopedickoprotetických zdravotníckych pomôcok
1. mája 25
066 01 Humenné
humenne@neoprot.sk

Vedúci technik: Juraj Ledžinský
0908 574 758

Otváracie hodiny:

Pondelok 07:30 – 16:00
Utorok 07:30 – 16:00
Streda 07:30 – 16:00
Štvrtok 07:30 – 16:00
Piatok 07:30 – 16:00

Komárno

Merné miesto
Rákocziho 3125/11
Komárno

Pavol Szegfü
0915 442 176

Otváracie hodiny:

Utorok 09:00 – 12:00
V párnych týždňoch aj vo štvrtok 09:00 – 12:00

Komjatice

Merné miesto
Štúrova 36
941 06 Komjatice

Alena Chvosteková
0915 995 638

Otváracie hodiny:

Štvrtok 12:30 – 13:30

Krupina

Merné miesto
Kuzmányho 2088/25
963 01 Krupina

Stanislava Zemková
0915 989 169

Otváracie hodiny:

Utorok 15:00 – 18:00

Kysucké Nové Mesto

Výdajňa ortopedickoprotetických zdravotníckych pomôcok
Belanského 1346
024 01 Kysucké Nové Mesto

Nikola Hollá
0918 683 894

Otváracie hodiny:

Pondelok 08:00 – 15:00
Utorok 08:00 – 15:00
Streda 08:00 – 15:00
Štvrtok 08:00 – 15:00
Piatok 08:00 – 15:00

Levice

Stále merné miesto
SNP 19
934 01 Levice
tel.: 036/6315 581
levice@neoprot.sk

Vedúca technička: Laura Palušková
0908 756 542

Otváracie hodiny:

Pondelok 08:00 – 12:00   12:30 – 15:00
Utorok 08:00 – 12:00   12:30 – 16:30
Streda 08:00 – 12:00   12:30 – 15:00
Štvrtok 08:00 – 12:00   12:30 – 16:30
Piatok 08:00 – 12:00   12:30 – 15:00

Malacky

Stále merné miesto
Duklianskych hrdinov 34
901 01 Malacky
tel.: 034/7741 286, 287
malacky@neoprot.sk

Vedúci technik: Eva Sedláková
0918 572 910

Otváracie hodiny:

Pondelok až piatok 08:00 – 15:00

Nitra

Výdajňa ortopedickoprotetických zdravotníckych pomôcok
Rázusova 16
Nitra
tel.: 037/ 324 42 11
nitra@neoprot.sk

Ortopedická technička: Anna Ohlasová
0915 989 167

Vedúca technička: Alena Chvosteková

Otváracie hodiny:

Pondelok 09:00 – 18:00
Utorok 09:00 – 16:00
Streda 09:00 – 16:00
Štvrtok 09:00 – 16:00
Piatok 09:00 – 14:00

Prešov

Merné miesto
Kováčska 15
1. poschodie, č. dv. 201
081 01 Prešov

Juraj Ledžinský
0908 574 758

Otváracie hodiny:

Pondelok 09:00 – 12:00 – Prosíme vás, aby ste sa vopred telefonicky objednali.
Piatok 09:00 – 12:00 – Prosíme vás, aby ste sa vopred telefonicky objednali.

Snina

Pozor, pracovisko v Snine skončilo svoju činnosť k 31. 12. 2019.

Šaľa

Merné miesto
Nemocničná 1
927 19 Šaľa

Gabriela Barteková
0908 756 544

Otváracie hodiny:

Streda 08:00 – 13:00 (odovzdávanie pomôcok)
Piatok 08:00 – 13:00 (odoberanie mier na nové pomôcky)

Topoľčany

Výdajňa ortopedickoprotetických zdravotníckych pomôcok
Pavlovova 343
955 20 Topoľčany
tel.: 038/5323 403
topolcany@neoprot.sk

Jana Mydlingová
0915 468 887

Otváracie hodiny:

Pondelok 08:00 – 16:30
Utorok 08:00 – 16:30
Streda 08:00 – 16:30
Štvrtok 08:00 – 16:30
Piatok 08:00 – 15:00

Trenčín

Merné miesto
Legionárska 28
911 04 Trenčín
tel.: 032/6566 152

Soňa Hudecová
0915 748 330

Otváracie hodiny:

Streda 10:00 – 13:00

Pozor! Od 1. 1. 2020 sú otváracie hodiny pracoviska Trenčín preložené zo štvrtka na stredu!

Trnava

Stále merné miesto
Starohájska 2
917 01 Trnava
tel.: 033/5341 034, 5503 400
trnava@neoprot.sk

Mária Majáková
0905 200 662

Otváracie hodiny:

Pondelok 08:00 – 18:00
Utorok 08:00 – 16:00
Streda 08:00 – 16:00
Štvrtok 08:00 – 16:00
Piatok 08:00 – 14:00

Vranov nad Topľou

Merné miesto
M. R. Štefánika187/177B
093 27 Vranov nad Topľou

Juraj Ledžinský
0908 574 758

Otváracie hodiny:

Streda 08:00 – 12:00

Zohor

Merné miesto
Struhárova 2
Zohor

Eva Sedláková
0918 572 910

Otváracie hodiny:

Štvrtok (po telefonickej dohode) 16:00 – 17:00

Zvolen

Výdajňa ortopedickoprotetických zdravotníckych pomôcok
Kuzmányho nábrežie 28
960 01 Zvolen
tel.: 045/5201 638
zvolen@neoprot.sk

Vedúca technička: Stanislava Zemková
0915 989 169

Otváracie hodiny:

Pondelok 08:00 – 12:30   13:00 – 16:00
Utorok 08:00 – 12:30   13:00 – 14:00
Streda 08:00 – 12:30   13:00 – 17:00
Štvrtok 08:00 – 12:30   13:00 – 16:00
Piatok 08:00 – 12:30   13:00 – 14:00

Žilina

Merné miesto
Predmestská 8600 (vchod zo Štefánikovej ulice)
(v priestoroch GYN-FIV, a. s., Centrum Alteria, nad predajňou Mazda, 1. posch.
Žilina

Nikola Hollá
0918 683 894
Soňa Hudecová
0915 748 330

Otváracie hodiny:

Štvrtok 09:00 – 12:00