Výjazdy do nemocníc a DSS

Ak potrebujete kdekoľvek na Slovensku rýchlo a kvalitne zameranú a zhotovenú ortopedickú pomôcku pre pacienta v nemocničnej starostlivosti, neváhajte kontaktovať nášho výjazdového merného technika z najbližšieho miesta:

Bánovce nad Bebravou
Nikola Hollá
0918 683 894

Bratislava
Eva Baranová
0915 468 885

Dunajská Lužná
Jan Balaž
0918 706 918

Dunajská Streda
Katarína Vasilková
0905 552 685

Galanta
Gabriela Barteková
0908 756 544

Humenné
Juraj Ledžinský
0908 574 758

Komárno
Pavol Szegfü
0915 442 176

Komjatice
Alena Chvosteková
0915 995 638

Krupina
Stanislava Zemková
0915 989 169

Levice
Laura Palušková
0908 756 542

Malacky
Eva Sedláková
0918 572 910

Nitra
Anna Ohlasová
0915 989 167

Prešov
Juraj Ledžinský
0908 574 758

Snina
Juraj Ledžinský
0908 574 758

Šaľa
Gabriela Barteková
0908 756 544

Topoľčany
Jana Mydlingová
0915 468 887

Trenčín 
Soňa Hudecová
0915 748 330

Trnava
Katarína Vasilková
0905 552 685
Mária Majáková
0915 989 170

Vranov nad Topľou
Juraj Ledžinský
0908 574 758

Zvolen
Stanislava Zemková
0915 989 169