Korzet korekčný Boston s malými ramennými opierkami

Abdukcia znamená odtiahnutie, pohyb smerom preč od tela. Funkciou tejto pomôcky je vyrovnať ohnutie, tzv. flekčné držanie prsta. Pomôcku Vám môže predpísať Váš ortopéd, chirurg alebo fyziater/balneológ. Predpisuje sa pri diagnózach: získané deformácie palcov (nôh) a pri séropozitívnej reumatoidnej artritíde.

Kód ŠÚKL:

I 10022 – Liečebná, úhrada poisťovňou pri zmene zdravotného stavu, inak 1 x za rok
I 10024 – Kompenzačná, úhrada poisťovňou 1 x za rok

Preskripčné obmedzenie:

OPR, ORT, CHI, TRA, RHB