Korzet korekčný CBW symetrický

Korekčný korzet. Vyrába sa z pevného materiálu podľa odliatku, aby presne zodpovedal tvaru tela používateľa. Pevný materiál je dôležitý na vyvinutie potrebnej korekčnej sily.

Miery na výrobu odliatku odoberáme bez nutnosti sadrovania, 3D bioskenerom alebo pomocou aplikácie pre iPhone a iPad. Používame technológiu CAD/CAM (počítačom podporované navrhovanie a modelovanie), ktorá nám umožňuje dodať pomôcku vo výrazne kratšom čase ako pri tradičnom postupe výroby.

Kód ŠÚKL:

I 10012 – Liečebná, úhrada poisťovňou pri zmene zdravotného stavu, inak 1 x za rok
I 10014 – Kompenzačná, úhrada poisťovňou 1 x za rok

Preskripčné obmedzenie:

OPR, ORT, CHI, TRA, RHB