Korzet Tübingen

Korzet sa predpisuje pri kyfóze. Vyrába sa z pevného materiálu podľa odliatku, aby presne zodpovedal tvaru tela používateľa. Pevný materiál je dôležitý na vyvinutie potrebnej korekčnej sily. Pomôcka môže byť použitá aj pri kyfóze kombinovanej so skoliózou.

Miery na výrobu odliatku odoberáme bez nutnosti sadrovania, 3D bioskenerom alebo pomocou aplikácie pre iPhone a iPad. Používame technológiu CAD/CAM (počítačom podporované navrhovanie a modelovanie), ktorá nám umožňuje dodať pomôcku vo výrazne kratšom čase ako pri tradičnom postupe výroby.

Kód ŠÚKL:

I 10012 – Liečebná, úhrada poisťovňou pri zmene zdravotného stavu, inak 1 x za rok
I 10014 – Kompenzačná, úhrada poisťovňou 1 x za rok

Preskripčné obmedzenie:

OPR, ORT, CHI, TRA, RHB