Korzet hyperextenčný trojbodový rámový

Hyperextenčný korzet, s 3-bodovým pôsobením tlaku, zabraňuje laterálnemu pohybu, rotácii, fixuje a stabilizuje chrbticu v sagitálnej rovine. Používa sa pri kompresných zlomeninách, ťažkých osteoporózach, metastázach a trvalých traumatických a patologických poraneniach chrbtice, najmä po úrazoch a v pooperačnom období.

Miery na výrobu korzetov odoberáme bez nutnosti sadrovania, 3D bioskenerom alebo pomocou aplikácie pre iPhone a iPad. Používame technológiu CAD/CAM (počítačom podporované navrhovanie a modelovanie), ktorá nám umožňuje dodať pomôcku vo výrazne kratšom čase ako pri tradičnom postupe výroby.

Kód ŠÚKL:

I 10012 – Liečebná, úhrada poisťovňou pri zmene zdravotného stavu, inak 1 x za rok
I 10014 – Kompenzačná, úhrada poisťovňou 1 x za rok

Preskripčné obmedzenie:

OPR, ORT, CHI, TRA, RHB