Ortéza trupu stabilizačná pri osteoporóze

Táto stabilizačná ortéza trupu sa aplikuje s cieľom zlepšiť svalovú silu trupových svalov, upraviť rovnováhu tela, zmenšiť uhol kyfózy a tiež znížiť bolesti chrbta.

Osteoporóza

Osteoporóza je charakterizovaná znížením kostnej denzity a zníženým napätím trupových svalov. Dôsledkom osteoporózy je zvýšené riziko zlomenín tiel stavcov, následkom je zníženie výšky tela, zvýraznenie thorakálnej kyfózy.

Účinky ortézy:

  • podpora svalovej aktivity pacienta
  • zaťažením ramenného pletenca a brucha dozadu dosiahneme napriamenie trupu

 

Indikácia:

  • osteoporózne zmeny hrudnej a driekovej chrbtice

Kód ŠÚKL:

I 10012 – Liečebná, úhrada poisťovňou pri zmene zdravotného stavu, inak 1 x za rok
I 10014 – Kompenzačná, úhrada poisťovňou 1 x za rok

Preskripčné obmedzenie:

OPR, ORT, CHI, TRA, RHB