Videoanalýza chôdze

Neviditeľné viditeľným

Okamžitá vizuálna spätná väzba s použitím dvoch statických kamier a špeciálneho softvéru Dartfish pri aplikácii zložitej ortopedickoprotetickej pomôcky Vám umožňuje vidieť, čo pri nasadenej pomôcke robí Vaše telo. Simultánne zobrazenie dvoch záznamov v jednom obraze umožňuje ortopedickému technikovi okamžite a exaktne porovnať funkčnosť Vašej individuálnej pomôcky. Neoceniteľne pomáha pri správnom nastavení pomôcky, ktoré je dôležité pre rýchlejší liečebný účinok resp. adekvátny kompenzačný efekt Vašej pomôcky.

Jeden obrázok viac ako tisíc slov

Dôkladná skúška a nastavenie, ako aj vysvetlenie spôsobu nasádzania a nácvik chôdze s Vašou pomôckou sú jednoduchšie, keď môžete nielen počuť, ale aj vidieť. Ľahšie si uvedomíte prípadné chybné návyky a stereotypy, ktoré môžete mať zafixované, pretože ste doposiaľ žiadnu pomôcku nemali alebo ak ste používali nevyhovujúcu pomôcku. Jeden obrázok je viac ako tisíc slov, avšak najviac je kvalita a funkčnosť Vašej pomôcky.

Video neklame

Špeciálny softvér pre digitálnu videoanalýzu chôdze spája do jedného záberu dve reality – čo si myslíte, že robíte, keď máte Vašu pomôcku nasadenú, s tým, čo naozaj robíte. Rehabilitácia či nácvik chôdze sú niekedy dlhou a kľukatou cestou, využívaním softvéru Dartfish Vám ju však mnohokrát vieme uľahčiť.

UPOZORNENIE:
Videoanalýza chôdze je v súčasnosti dostupná len na pracovisku v Bratislave na Záhradníckej 42.