Naše poslanie

Naším cieľom je pomáhať s úctou a empatiou každému, kto sa ocitne v pozícii pacienta. S využitím najnovších terapeutických postupov a technológií poskytnúť mu tú najlepšiu možnú individuálnu starostlivosť. To zahŕňa na jednej strane spoznanie špecifických potrieb pacienta vzhľadom na jeho každodenné životné podmienky. Na strane druhej zase naše neustále vzdelávanie sa v nových technológiách a hľadanie najlepších súčasných možností ako našimi pomôckami dosiahnuť korekčný či liečebný účinok požadovaný lekárom.

 

“ZMIERŇUJEME BOLESŤ, ZVYŠUJEME NÁDEJ A VYTVÁRAME ISTOTU PRE POHYB VÁŠHO TELA.”