Odborné zázemie

Odborné zázemie našej spoločnosti tvoria skúsení ortopedickí technici, ktorí podľa potrieb pacienta a požiadaviek lekára zhotovujú všetky pomôcky presne na mieru.

Vo svojej činnosti úzko spolupracujeme so Špecializovanou nemocnicou pre ortopedickú protetiku Bratislava, n.o. a s mnohými odborníkmi z oblasti ortopédie, traumatológie, chirurgie a rehabilitácie, ktorí pôsobia v štátnej a neštátnej sieti zdravotníckych zariadení.

Na našich pracoviskách sa realizuje, v spolupráci so SZŠ na Záhradníckej ulici, výučba odborných predmetov a prax študentov odboru ortopedický technik. Robíme tu aj vyššie kvalifikačné kurzy pre lekárov rôznych odborov, špecializované vzdelávacie kurzy z určenej tématiky pre lekárov, technikov, zdravotné sestry, akreditované semináre a tiež školenia a kurzy nielen pre lekárov, sestry a ortopedických technikov, ale aj pre manažérov v oblasti zdravotníctva.

S týmito aktivitami voľne súvisí:

  • vykonávanie expertíznej činnosti pre iné subjekty na Slovensku, napr. pripomienkovanie metodických opatrení pri poskytovaní pomôcok, testovanie pomôcok a pod.,
  • usporadúvanie vzdelávacích kurzov a seminárov za úhradu napr. pre lekársku fakultu, poisťovne, nemocnice, technické pracoviská, jednotlivých lekárov a technikov – subjekty, ktorých činnosť súvisí s ortopedickou protetikou.

 

Úzko spolupracujeme so Slovenskou spoločnosťou pre ortopedickú protetiku.

Naša spoločnosť poskytuje telefonickú službu pre odborných lekárov, ktorú zabezpečujú najskúsenejší pracovníci spoločnosti – vedúci technici, pri realizácii špeciálnych požiadaviek na aplikáciu konkrétnej pomôcky.