Obuv

Ortopedická obuv je určená na také ochorenia dolných končatín, ktoré znemožňujú používanie konfekčnej obuvi bez toho, aby došlo k zhoršovaniu postihnutia. Lekár môže pacientom predpísať individuálne zhotovenú ortopedickú obuv (jednoduchú, zložitú, veľmi zložitú) alebo, v prípade ľahších ochorení, ortopedickú obuv jednoduchú polotovarovú.

Obuv ortopedická individuálna jednoduchá, zložitá a veľmi zložitá sa vyrába sa na kopytá upravené podľa odobratých mier, v celých číslach aj v polovičných číslach. Zvršok obuvi sa vykrajuje ručne na mieru a a je možné vyrobiť rôzne veľkú topánku na každú nohu, podľa dĺžky každého chodidla. Aj dĺžka zapínania sa dá individuálne upraviť. Vystuženie obuvi a tuhosť podošvy sú individuálne upravené podľa diagnózy pacienta.

Obuv ortopedická individuálna jednoduchá polotovarová sa vyrába hromadne na štandardné kopytá, iba v celých číslach. Nie je možné vyrobiť rôzne veľkú topánku na každú nohu – podľa dĺžky každého chodidla. Zapínanie má štandardnú dĺžku, ktorá sa nedá upraviť. Jednoduchá polotovarová obuv je vždy na štandardnej monolitnej podošve. Inými slovami, individuálne je v tejto obuvi zhotovená iba ortopedická vložka.

Individuálne zhotovenú ortopedickú obuv vám môže predpísať odborný lekár – ortopéd, ortopedický protetik, chirurg, traumatológ alebo rehabilitačný lekár, a to 2-krát ročne. Ak máte poukaz od lekára a ste poistencom zdravotnej poisťovne, doplatok pre dospelého pacienta je min. 23,24 € a pre dieťa min. 16,60 €.

Čo ak poukaz od lekára nemáte, resp. nemáte zdravotné poistenie? V takom prípade vám zhotovíme obuv na priamu platbu, a to obuv ortopedickú individuálnu jednoduchú polotovarovú za 85 € a obuv ortopedickú individuálnu jednoduchú za 226 €.

Jednoduchá ortopedická obuv je vhodná v nasledovných prípadoch:

 • pozdĺžne plochá noha (III. stupeň podľa Godunova)
 • plocho vbočená noha kontrahovaná
 • vbočený palec do 45 °
 • stuhnutý bolestivý palec
 • kladivkový prst s ohnutím v medzičlánkovom kĺbe 45 – 90°
 • skrížené prsty
 • prídatné kôstky, kostené výrastky
 • bolestivá pätná ostroha
 • skrátenina dolnej končatiny do 2 cm
 • nesebestačnosť pri obúvaní

Zložitá ortopedická obuv je vhodná v nasledovných prípadoch:

 • priečne plochá noha fixovaná
 • pozdĺžne plochá noha (IV. stupeň podľa Godunova)
 • plochá vbočená noha fixovaná
 • vbočený palec, ak presahuje uhol 45°
 • kladivkové prsty s ohnutím v medzičlánkových kĺboch nad 90°
 • skrížené prsty veľkého rozsahu
 • prídatné kôstky alebo výrastky
 • dvojitá päta veľkého rozsahu
 • nadpočetný prst na nohe
 • chronické opuchy nôh
 • čiastočné alebo úplné ochrnutie dolných končatín
 • skrátenina dolnej končatiny od 2,1 cm do 5 cm
 • pooperačné, poúrazové deformácie nohy a členkového kĺbu s trvalým funkčným postihnutím
 • artritické a artrotické zmeny
 • nesebestačnosť pri obúvaní

Veľmi zložitá ortopedická obuv je vhodná v nasledovných prípadoch:

 • poškodenia s veľkými deformitami
 • noha zvislá, kosozvislá, vbočená, hákovitá, oblúkovitá, lukovitá
 • reumatické deformity
 • diabetické deformity
 • stavy po amputácii prstov
 • skrátenina dolnej končatiny od 5,1 cm do 8 cm

 

V prípade obuvi u detí  môže byť ortopedická obuv jednoduchá, zložitá a veľmi zložitá  predpísaná v prípadoch:

 • kombinácia najmenej troch indikácií uvedených v odsekoch 3 a 4 platného opatrenia,
 • indikácie uvedené v odseku 5,
 • osové úchylky kolien a členkov mierneho stupňa v kombinácii s niektorým postihnutím uvedeným v odsekoch 3 až 5,
 • osové úchylky kolien a členkov stredného a ťažkého stupňa,
 • vybočenie prstov a predpriehlavkových kostí stredného a ťažkého stupňa.

 

Na pracoviskách NEOPROTU ponúkame široký sortiment vzorov ortopedickej obuvi zhotovenej na mieru, presne podľa požiadaviek vášho lekára a vašich potrieb. Vyberte si vzor, ktorý sa Vám páči a ortopedický technik pri odoberaní mier na výrobu obuvi dohodne s vami všetky potrebné individuálne úpravy.

Pozor! Vzhľadom na to, že ide o individuálne zhotovovanú obuv, konkrétne prevedenie vzoru sa môže líšiť od prevedenia vyobrazeného v katalógu/na internetovej stránke. Napríklad v prípade detských vzorov, tých, u ktorých sú v ponuke veľkostí aj polovičné čísla, môže sa zmeniť typ podrážky.

Upozornenie: Na pracoviskách NEOPROTU, s výnimkou pracovísk na Záhradníckej 42 v Bratislave, nie sú k dispozícii platobné termínály. Prosíme klientov, aby si na úhradu doplatku pripravili hotovosť.

Kódy ŠÚKL:

I 10000 – Obuv ortopedická individuálna, jednoduchá, polotovarová, úhrada poisťovňou 2 x za rok s doplatkom pacienta min. 23,24 €, u poistencov do 18 rokov min. 16,60 €

I 10001 – Obuv ortopedická individuálna, jednoduchá, úhrada poisťovňou 2 x za rok s doplatkom pacienta min. 23,24 €, u poistencov do 18 rokov min. 16,60 €

I 10002 – Obuv ortopedická individuálna, zložitá, úhrada poisťovňou 2 x za rok s doplatkom pacienta min. 23,24 €, u poistencov do 18 rokov min. 16,60 €

I 10003 – Obuv ortopedická individuálna, veľmi zložitá, úhrada poisťovňou 2 x za rok s doplatkom pacienta min. 23,24 €, u poistencov do 18 rokov min. 16,60 €

Preskripčné obmedzenie:

OPR,ORT,CHI,TRA,RHB