Ortéza na ruku polohovacia antispastická

Antispastický = uvolňujúci kŕče hladkého svalstva.

Ortéza slúži na retenciu optimálneho postavenia kĺbov ruky a zápästia v extenzii. Pomôcku predpisuje odborný lekár pri diagnózach: vykĺbenie, vyvrtnutie a natiahnutie kĺbov a väzov na úrovni zápästia a ruky a DMO.

Kód ŠÚKL:

I 10032 – Liečebná, úhrada poisťovňou pri zmene zdravotného stavu, inak 1 x za rok
I 10034 – Kompenzačná, úhrada poisťovňou 1 x za rok

Preskripčné obmedzenie:

OPR, ORT, CHI, TRA, RHB