Ortéza na zápästie, plastová dorzálna

Ortéza (dlaha) zápästná dorzálna je určená na fixné polohovanie končatiny. Umožňuje jednoduché nasadenie aj zloženie, napr. pri osobnej hygiene. Predpisuje sa pri vykĺbení, vyvrtnutí a natiahnutí kĺbov, resp. väzov.

Kód ŠÚKL:

I 10032 – Liečebná, úhrada poisťovňou pri zmene zdravotného stavu, inak 1 x za rok
I 10034 – Kompenzačná, úhrada poisťovňou 1 x za rok

Preskripčné obmedzenie:

OPR,ORT,CHI,TRA,RHB

Cena:

Individuálne zhotovená ortéza zápästná dorzálna je plne hradená zdravotnou poisťovňou. V prípade, že nemáte zdravotné poistenie a/alebo nemáte poukaz od lekára, môžeme vám pomôcku zhotoviť na základe priamej platby – cena: 70 €.