Ortéza s korekčnými kĺbmi a abdukčnou dlahou

Individuálne zhotovená ortéza dolných končatín s členkovým aj kolenným korekčným kĺbom a abdukčnou dlahou.

Kódy ŠÚKL:

I 10022 – Liečebná, úhrada poisťovňou pri zmene zdravotného stavu, inak 1 x za rok
I 10024 – Kompenzačná, úhrada poisťovňou 1 x za rok

Preskripčné obmedzenie:

OPR, ORT, CHI, TRA, RHB