Ortoprotéza

Ortoprotéza sa zhotovuje najmä v prípade vrodených defektov s vysokým skrátením končatiny. Ortoprotéza sa podľa dĺžky, tvaru a zachovaných funkcií končatiny zostavuje čiastočne z objímok a čiastočne z mechanických dielov tak, aby používateľovi vyrovnala dĺžku končatiny a nahradila chýbajúce funkcie. Individuálne tvarovaný kozmetický kryt a pančucha dotvárajú celkový estetický vzhľad pomôcky.

Kód ŠÚKL:

I 10041 – Privykacia, úhrada poisťovňou podľa potreby pri zmene zdravotného stavu
I 10042 – Prvé definitívne vyhotovenie, úhrada poisťovňou podľa potreby pri zmene zdravotného stavu
I 10043 – Opakované definitívne vyhotovenie, úhrada poisťovňou 1 x za 5 rokov
I 10045 – Špeciálne vyhotovenie po schválení RL, úhrada poisťovňou 1 x za 5 rokov
I 10046 – Len pre pacientov do 18 rokov, úhrada poisťovňou 1 x ročne

Diagnóza:

Q 72, Q 73, Z 89

Preskripčné obmedzenie:

OPR,ORT,CHI,TRA,RHB