Predkolenná protéza s podtlakom – Harmony systém

Systém Harmony efektívne redukuje vzduch medzi lôžkom a linerom. Redukcia sa prevádza pomocou vývevy a výfukového ventilu. Systém sa aktivuje pri každom kroku a riadi potrebný podtlak v definovanej oblasti. Pomocou systému Harmony sa kontroluje objem kýpťa a súčasne sa zlepšuje jeho prekrvenie. Vysoké priľnutie zlepšuje propriocepciu. Používateľ protézy cíti, čo sa deje pod jeho protézovým chodidlom. To zvyšuje jeho istotu v každodennom živote.

Pozrite si video: http://www.youtube.com/watch?v=DlhLO3te7Rw

Kód ŠÚKL:

I 10042 – Prvé definitívne vyhotovenie, úhrada poisťovňou podľa potreby pri zmene zdravotného stavu
I 10043 – Opakované definitívne vyhotovenie, úhrada poisťovňou 1 x za 5 rokov
I 10045 – Špeciálne vyhotovenie po schválení RL, úhrada poisťovňou 1 x za 5 rokov
I 10046 – Len pre pacientov do 18 rokov, úhrada poisťovňou 1 x ročne

Preskripčné obmedzenie:

OPR,ORT,CHI,TRA,RHB