Protéza dolnej končatiny po exartikulácii v kolennom kĺbe

Pri zhotovovaní protéz po exartikulácii v kolennom kĺbe sa prihliada na to, aby mala pomôcka nízku váhu, aby umožňovala používateľovi jednoduchú samoobsluhu pri jej nasadzovaní. Používame odľahčené, pevné, estetické  materiály. Protézy umožňujú voľbu rôznych funkcií kolenných kĺbov a chodidiel.

Výroba lôžok u všetkých definitívnych vyhotovení protéz sa robí individuálne, odobratím sadrového odliatku. Pri sadrovaní by už mal byť používateľ v takej fyzickej kondícii, aby mohol stáť, prípadne stáť s pomocou bariel, koža pahýľa musí byť zahojená.

Pomôcku Vám môže predpísať Váš ortopéd, chirurg alebo fyziater.

Kód ŠÚKL:

I 10042 – Prvé definitívne vyhotovenie, úhrada poisťovňou podľa potreby pri zmene zdravotného stavu
I 10043 – Opakované definitívne vyhotovenie, úhrada poisťovňou 1 x za 5 rokov
I 10045 – Špeciálne vyhotovenie po schválení RL, úhrada poisťovňou 1 x za 5 rokov
I 10046 – Len pre pacientov do 18 rokov, úhrada poisťovňou 1 x ročne

Preskripčné obmedzenie:

OPR,ORT,CHI,TRA,RHB