Protéza po exartikulácii bedrového kĺbu – Canada

Protéza pro exartikulácii bedrového kĺbu, tzv. ,,Canada,, je riešená tak, aby používateľa čo najmenej obmedzovala v pohybe a aby mohol aj pohodlne sedieť, príp. cestovať autom. Pahýľová objímka protézy je tvorená laminátovým panvovým košom, vyrobeným na základe sadrového odliatku príslušnej časti tela používateľa. Pri výrobe panvového koša sa dbá najmä na to, aby bol jeho vrchný diel čo najviac ohybný. Materiál pre modulárny systém protézy (trubky) sa vyberá s ohľadom na očakávanú aktivitu používateľa a jeho hmotnosť. Bedrový a kolenný kĺb protézy sú tiež presne špecifikované na základe očakávanej záťaže a očakávaná aktivita určuje aj výber chodidla protézy.

Vybrali sme pre Vás toto video: http://www.youtube.com/watch?v=OOgH-pO0prU

 

Kód ŠÚKL:

I 10041 – Privykacia, úhrada poisťovňou podľa potreby pri zmene zdravotného stavu
I 10042 – Prvé definitívne vyhotovenie, úhrada poisťovňou podľa potreby pri zmene zdravotného stavu
I 10043 – Opakované definitívne vyhotovenie, úhrada poisťovňou 1 x za 5 rokov
I 10045 – Špeciálne vyhotovenie po schválení RL, úhrada poisťovňou 1 x za 5 rokov
I 10046 – Len pre pacientov do 18 rokov, úhrada poisťovňou 1 x ročne

Preskripčné obmedzenie:

OPR,ORT,CHI,TRA,RHB