Stehenná protéza definitívna s kolenným kĺbom s uzáverom

Pri amputácii v oblasti stehna sa používajú protézy s ohybom v kolene a s možnosťou brzdenia v kolene. Kolenný kĺb s uzáverom poskytuje vysokú bezpečnosť a ľahko sa s ním manipuluje.

Výroba lôžok u všetkých definitívnych vyhotovení protéz sa robí individuálne, odobratím sadrového odliatku. Pri sadrovaní by už mal byť používateľ v takej fyzickej kondícii, aby mohol stáť, prípadne stáť s pomocou bariel, koža pahýľa musí byť zahojená.

Pomôcku Vám môže predpísať Váš ortopéd, chirurg alebo fyziater.

Kód ŠÚKL:

I 10042 – Prvé definitívne vyhotovenie, úhrada poisťovňou podľa potreby pri zmene zdravotného stavu
I 10043 – Opakované definitívne vyhotovenie, úhrada poisťovňou 1 x za 5 rokov
I 10045 – Špeciálne vyhotovenie po schválení RL, úhrada poisťovňou 1 x za 5 rokov
I 10046 – Len pre pacientov do 18 rokov, úhrada poisťovňou 1 x ročne

Preskripčné obmedzenie:

OPR,ORT,CHI,TRA,RHB