Myoelektrická protéza predlaktia

Myoelektrické protézy sú protézy poháňané externe, to znamená, že nie sú poháňané svalmi pacienta. Ich pohyb je riadený myoelektrickými signálmi, ktoré sú snímané na koži pacienta pomocou elektród. Ide teda o využitie biochemického procesu vo svaloch. Elektródy sú zabudované v protézovom lôžku na individuálne stanovenom najvhodnejšom mieste.

Myoelectric protézy majú rad výhod. Umelá končatina sa pohybuje podobne ako prirodzená, na základe mentálnych podnetov používateľa. Užívateľ môže dokonca ovládať silu a rýchlosť končatiny v pohybe.

Veľmi dôležitá je hmotnosť celej protézy, ktorá by mala zodpovedať hmotnosti chýbajúcej časti končatiny. Preto používame pri ich výrobe ľahké a pevné materiály, ako sú zliatiny hliníka, horčíka, plasty alebo kompozity.

Pomôcku Vám môže predpísať Váš ortopéd, chirurg alebo fyziater či balneológ pri diagnózach: traumatická amputácia na úrovni zápästia a ruky a získané chýbanie končatiny.

Našli sme pre Vás toto video: http://www.youtube.com/watch?v=UXBaF7ME1tU

Kód ŠÚKL:

I 10054 – Len pre pacientov do 18 rokov, úhrada poisťovňou 1 x ročne
I 10055 – S vonkajším zdrojom energie, úhrada poisťovňou po schválení RL 1 x za 5 rokov

Podmienka: dostatočne silný elektrický myopotenciál svalstva a primeraný interval od amputácie

 

Preskripčné obmedzenie:

OPR,ORT,CHI,TRA,RHB