Protéza hornej končatiny aktívna (ťahová)

Táto protéza je ovládaná, poháňaná telom pacienta pomocou tiahla, ktoré býva popruhom upevnené najčastejšie okolo ramien. Používateľ pomôcky ovláda úchop pohybom ramien a trupu. Pomôcka si vyžaduje dlhší tréning, ale je vhodná aj pri ťažkej práci či práci vo vlhkom prostredí.

Ťahom ovládané protézy rúk patria teda medzi protézy ovládané vlastnou silou. Ide o tzv. aktívne úchopové ruky, pri ktorých sa riadia funkcie protézy pomocou vlastnej sily napríklad kýpťa alebo ramenného pletenca. Pohyb sa začína pomocou ťahovej bandáže na protéze.

Pomôcku Vám môže predpísať Váš ortopéd, chirurg alebo fyziater či balneológ pri diagnóze: získané chýbanie končatiny.

Kód ŠÚKL:

I 10053 – Špeciálne vyhotovenie, úhrada poisťovňou po schválení RL 1 x za 5 rokov

Preskripčné obmedzenie:

OPR,ORT,CHI,TRA,RHB, ZP