Silikónová protéza časti nohy

Individuálne zhotovované silikónové náhrady (protézy, epitézy) sa aplikujú v prípade chýbajúcich častí ľudského tela ako dôsledku amputácie, úrazov, onkologických ochorení alebo vrodených vád. Silikónové náhrady môžu nahradiť tkanivo, ktoré nie je možné rekonštruovať chirurgicky. Výhodou silikónových protéz a epitéz je ich prirodzený vzhľad, funkčnosť a psychický prínos pre používateľa.

Pri výrobe silikónových náhrad v plnej miere využívame moderné materiály, technológie a odbornú remeselnú zručnosť našich technikov.

Našli sme pre Vás zaujímavé video:

 

Kód ŠÚKL:

I 10041 – Protéza dolných končatín privykacie, úhrada poisťovňou podľa potreby pri zmene zdravotného stavu
I 10042 – Prvé definitívne vyhotovenie, úhrada poisťovňou podľa potreby pri zmene zdravotného stavu
I 10044 – Štandardné exoskeletárne opakované definitívne vyhotovenie, úhrada poisťovňou 1x za 3 roky
I 10045 – Špeciálne vyhotovenie, úhrada poisťovňou po schválení RL, 1x za 5 rokov
I 10046 – Len pre pacientov do 18 rokov, úhrada poisťovňou 1x ročne

Preskripčné obmedzenie:

OPR,ORT,CHI,TRA,RHB