Aktívna ortéza trupu

Dynamická ortéza s karbónovou pružinou medzi chrbtovým a sedacím dielom, ktorá umožňuje rozšírenie funkcií polohovacej ortézy trupu o pohyb vpred a do strán.

Kód ŠÚKL:

I 10012 – Liečebná, úhrada poisťovňou pri zmene zdravotného stavu, inak 1x za rok
I 10014 – Kompenzačná, úhrada poisťovňou 1x za rok

Preskripčné obmedzenie:

OPR,ORT,CHI,TRA,RHB