Vertikalizačný stojan

Indikácie: DMO, spina bifida, neuromuskulárne ochorenia, stavy po poranení mozgu

Individuálne zhotovený vertikalizačný stojan supinačný s možnosťou nastavení jednotlivých oporných prvkov sa používa v rámci rehabilitačného procesu na krátkodobé vertikalizovanie pacienta. Vertikalizovanie napomáha pri osteomalácii, vytvára podmienky na lepší sociálny kontakt pacienta s okolím, zlepšuje postúru tela.

Periodicita vertikalizovania pacienta závisí od jeho stavu, ale zvyčajne je to 15 – 20 minút viackrát za deň.

Kód ŠÚKL:

I 10012 – Ortézy individuálne trupu, krčnej chrbtice a hlavy nebandážneho typu, zložité  – liečebné, úhrada poisťovňou  pri zmene zdravotného stavu, inak 1 x za rok
I 10014 – Ortézy individuálne trupu, krčnej chrbtice a hlavy nebandážneho typu, zložité – kompenzačné, úhrada poisťovňou 1 x za rok z každého druhu pomôcky

Preskripčné obmedzenie:

OPR,ORT,CHI,TRA,RHB

Pomôcku uhrádza len Všeobecná zdravotná poisťovňa.