Hodnotenie zdravotných poisťovní

HODNOTENIE ZMLUVNÝCH PARTNEROV – výsledky za rok 2020

  1. Union
  2. VšZP
  3. Dôvera

Hodnotili sa nasledovné kritériá:

  1. výška úhrad za cenu práce pri zhotovovaní ortopedických pomôcok,
  2. administratívna náročnosť spracovania výkazov,
  3. rýchlosť pri odstraňovaní formálnych a technických nedostatkov na strane poisťovne.

Všetkým našim zmluvným partnerom ďakujeme za spoluprácu a podporu pri poskytovaní zdravotníckej starostlivosti našim klientom – pacientom s ochoreniami pohybového aparátu.