Kongres APTO

Asociácia pracovníkov technickej ortopédie APTO, Medzinárodná asociácia INTERBOR a Slovenská komora ortopedických technikov SKOrT vás pozývajú na

XXIV. medzinárodný protetický a ortotický kongres

Kongres sa uskutoční 7. júna 2019 v hoteli Astrum Laus Levice.

www.apto.pro