Koronavírus

Všetky dôležité aktuálne informácie súvisiace so zhotovovaním individuálnych ortopedických pomôcok v období šírenia nového koronavírusu nájdete na týchto web stránkach v časti Užitočné/Koronavírus: https://www.neoprot.sk/uzitocne/koronavirus/