Platnosť lekárskeho poukazu

Lekársky poukaz na individuálne zhotovenú ortopedickoprotetickú pomôcku má platnosť 3 mesiace. Pozor, táto lehota nie je určená len na to, aby pacient poukaz predložil u zhotoviteľa pomôcok, ale v rámci nej musí byť pomôcka aj zhotovená, vyskúšaná a odovzdaná pacientovi. Preto neodkladajte zbytočne návštevu technického pracoviska! Výroba ortopedickoprotetických pomôcok je časovo náročná a môže sa stať, že Váš poukaz nebudeme môcť prijať, pretože by sme vzhľadom na aktuálne výrobné kapacity a počet už predtým prijatých zákaziek nemohli garantovať dokončenie pomôcky do uplynutia doby platnosti poukazu.

Ak z nejakého dôvodu nemôžete navštíviť naše technické pracovisko v krátkom čase po vydaní poukazu, odporúčame Vám, najmä ak k nám cestujete z väčšej vzdialenosti, kontaktovať nás vopred telefonicky a overiť si, či máme voľné výrobné kapacity a či je technologicky možné pomôcku zhotoviť v rámci doby platnosti poukazu.