Platnosť lekárskeho poukazu

Od 1. 1. 2020 sa zmenou zákona 363/2019 Z.z. mení platnosť lekárskeho poukazu alebo preskripčného záznamu. Poukaz treba uplatniť do 1 mesiaca odo dňa, kedy bol vystavený!

Lehota na zhotovenie individuálnej pomôcky, jej vyskúšanie, príp. úprava/oprava a odovzdanie pacientovi zostáva naďalej len 3 mesiace odo dňa vystavenia poukazu, preto neodkladajte zbytočne návštevu technického pracoviska! Výroba ortopedickoprotetických pomôcok je časovo náročná a môže sa stať, že Váš poukaz nebudeme môcť prijať, pretože by sme vzhľadom na aktuálne výrobné kapacity a počet už predtým prijatých zákaziek nemohli garantovať dokončenie pomôcky do uplynutia doby platnosti poukazu.

Ak z nejakého dôvodu nemôžete navštíviť naše technické pracovisko v krátkom čase po vydaní poukazu, odporúčame vám, najmä ak k nám cestujete z väčšej vzdialenosti, kontaktovať nás vopred telefonicky a overiť si, či máme voľné výrobné kapacity a či je technologicky možné pomôcku zhotoviť v rámci doby platnosti poukazu.

Otváracie hodiny a kontakty na všetky výdajne a merné miesta na Slovensku.