Upozornenie

Úpravy otváracích hodín:

Trnava – otváracie hodiny pracoviska v Trnave budú od 1. 10. 2019 zmenené – pondelok: 8 – 18, utorok, streda a štvrtok: 8 – 16, piatok: 8 – 14

Bratislava – Karlova Ves, Líščie údolie 57 – pracovisko bude zatvorené v dňoch 31. 10. – 1. 11. 2019 (vrátane)

Bratislava – Petržalka, Strečnianska 13 – pracovisko končí svoju činnosť 30. 9. 2019 (poslednýkrát bude otvorené 27. 9.)

Ospravedlňujeme sa za prípadné komplikácie a ďakujeme za pochopenie.

 

Platnosť lekárskeho poukazu:

Lekársky poukaz na individuálne zhotovenú ortopedickoprotetickú pomôcku má platnosť 3 mesiace. Pozor, táto lehota nie je určená len na to, aby pacient poukaz predložil u zhotoviteľa pomôcok, ale v rámci nej musí byť pomôcka aj zhotovená, vyskúšaná a odovzdaná pacientovi. Preto neodkladajte zbytočne návštevu technického pracoviska! Výroba ortopedickoprotetických pomôcok je časovo náročná a môže sa stať, že Váš poukaz nebudeme môcť prijať, pretože by sme vzhľadom na aktuálne výrobné kapacity a počet už predtým prijatých zákaziek nemohli garantovať dokončenie pomôcky do uplynutia doby platnosti poukazu.Ak z nejakého dôvodu nemôžete navštíviť naše technické pracovisko v krátkom čase po vydaní poukazu, odporúčame Vám, najmä ak k nám cestujete z väčšej vzdialenosti, kontaktovať nás vopred telefonicky a overiť si, či máme voľné výrobné kapacity a či je technologicky možné pomôcku zhotoviť v rámci doby platnosti poukazu.