Upozornenie

Otváracie hodiny cez vianočné a novoročné sviatky:

Pracovisko v Bratislave – Karlovej Vsi (Líščie údolie 57) bude zatvorené až do 8. 1. 2020.

Pracovisko v Dunajskej Lužnej bude zatvorené až do 13. 1. 2020 (vrátane).

Ostatné úpravy otváracích hodín:

Trenčín – otváracie hodiny budú od 1. 1. 2020 preložené zo štvrtka na stredu

Snina – pracovisko končí svoju činnosť k 31. 12. 2019

Ospravedlňujeme sa za prípadné komplikácie a ďakujeme za pochopenie.

Otvorenie nového pracoviska v Žiline:

V Žiline sme pre vás otvorili nové merné miesto ortopedickoprotetických pomôcok. Adresa: Predmestská 8600, v priestoroch GYN-FIV, a. s., Centrum Alteria, nad predajňou Mazda, 1. posch. (vchod zo Štefánikovej ulice). Otváracie hodiny: štvrtok 09:00 – 12:00.

 

Platnosť lekárskeho poukazu – zmena od 1. 1. 2020:

Od 1. 1. 2020 sa zmenou zákona 363/2019 Z.z. mení platnosť lekárskeho poukazu alebo preskripčného záznamu. Poukaz treba uplatniť do 1 mesiaca odo dňa, kedy bol vystavený!

Lehota na zhotovenie individuálnej pomôcky, jej vyskúšanie, príp. úprava/oprava a odovzdanie pacientovi zostáva naďalej len 3 mesiace odo dňa vystavenia poukazu, preto neodkladajte zbytočne návštevu technického pracoviska! Výroba ortopedickoprotetických pomôcok je časovo náročná a môže sa stať, že Váš poukaz nebudeme môcť prijať, pretože by sme vzhľadom na aktuálne výrobné kapacity a počet už predtým prijatých zákaziek nemohli garantovať dokončenie pomôcky do uplynutia doby platnosti poukazu.

Ak z nejakého dôvodu nemôžete navštíviť naše technické pracovisko v krátkom čase po vydaní poukazu, odporúčame Vám, najmä ak k nám cestujete z väčšej vzdialenosti, kontaktovať nás vopred telefonicky a overiť si, či máme voľné výrobné kapacity a či je technologicky možné pomôcku zhotoviť v rámci doby platnosti poukazu.