Chyby nohy

Noha je nenahraditeľný nástroj potrebný na postavenie sa a chôdzu. Na funkciu nohy má vplyv jej anatómia, čiže prepojenie kostí, svalov, šliach a kĺbov. Akákoľvek odchýlka od normálu má vplyv na funkciu nohy, a teda aj na jej používanie.

Zdravá noha je flexibilná počas švihovej fázy a v skorých začiatkoch stojnej fázy, ale pri postavení na podložku sa mení na pevnú páku, aby zabezpečila stabilitu. Ak je tento mechanizmus narušený, práve vhodná ortotická pomôcka môže stratenú funkciu nahradiť alebo podporiť.

Metatarsus adductus MA – vbočená predná časť nohy

Vzhľad nohy pripomína tvar obličky. Príčiny vzniku tohto ochorenia nie sú známe. Veľký vplyv na vznik takéhoto postavenia nohy má uloženie končatín v tele matky ešte pred narodením dieťaťa. Základný rozdiel medzi metatarsus adductus a pes equinovarus (konská noha) je v pohyblivosti v členkovom kĺbe. Pri Pes equinovarus nie je možné spraviť pohyb v členku v smere dorzálnej flexie, teda ohnutie v smere k predkoleniu, postavenie päty je equinózne, teda zvislé. Pri vbočenej nohe – MA – je však pohyb v členkovom kĺbe voľný, aj v smere dorzálnej aj plantárnej flexie.

Liečba

Úspech liečby závisí od včasnej diagnostiky, stupňa deformity a flexibility nohy.
V prípade skorého začatia liečby, u detí do 6 mesiacov, častokrát stačí cvičenie doporučené fyzioterapeutom. Zvyčajne v tomto veku je noha ešte veľmi flexibilná, a preto je možné naprávať ju, korigovať aj smotným cieleným cvičením.

U starších detí môže byť noha už stuhnutá, a tak aj liečba je náročnejšia. V tomto prípade je okrem cvičenia súčasťou liečby aj sadrovanie končatiny v správnom postavení alebo následná ortotická liečba.

Ortotická liečba:

Pri tejto deformite nohy sa odporúča vysoká dlaha, a to aj napriek tomu, že je postihnutá len noha (chodidlo). Lepšia korekcia postavenia sa dosiahne dlahou, ktorá siaha až nad koleno. Kolenný kĺb je ohnutý a vbočená predná časť nohy je vedená opačným smerom tak, aby sa dosiahol obraz zdravej nohy. V určitých prípadoch sa však používajú aj dlahy nízke, podkolenné. O type dlahy rozhoduje vždy lekár!

Cieľom liečby je napravenie chybného postavenia a zlepšenie pohyblivosti v strednej časti nohy.

Aplikácia ortézy:

Redresná ortéza s vnútorným uškom členková – AFO

Spravidla sa odporúča nosenie ortézy celodenne aj počas noci, u dieťaťa, koré sa ešte nestavia na nohy. Počas dňa je ortézu nutné občas sňať kvôli hygiene a kontrole pokožky, aby sa predišlo poraneniam z dôvodu zvýšeného tlaku na určité segmenty.

Po začatí aplikácie ortézy sa na pokožke môžu objaviť začervenané miesta, ktoré vznikajú v dôsledku masívnejšieho prekrvenia v mieste tlaku. Takéto začervenanie spravidla po niekoľkých dňoch zmizne. Začervenaná však môže byť plocha, ak je začervenanie orientované v jednom bode, je nevyhnutné vyhľadať ortopedického technika, ktorý dlahu upraví.

Aplikácia obuvi:

Korekčná obuv s obrátenou Mayerovou líniou

Okrem liečby pomocou dlahovania končatiny, v prípade, že dieťa chodí, môže lekár odporučiť nosenie ortopedickej obuvi. Veľmi vhodná je obuv s obrátenou Mayerovou líniou, to znamená, že predná časť obuvi smeruje von, od stredovej osi proti smeru zakrivenia.

Pes equinovarus PEC – konská noha (kosozvislá)

Obraz kosozvislej nohy pripomína trochu tvar kyjaka. Toto ochorenie nohy však môže mať viac variácii, v závislosti od rozsahu postihnutia, tuhosti nohy a pod. Jedným zo znakov ochorenia je vysoko postavená päta, akoby sa strácala, v dôsledku skrátenia Achillovej šľachy. Chrbát nohy je vytočený von a prsty smerujú dovnútra. Mäkké štruktúry nohy, svaly a šľachy sú poskracované.

Etiológia je vo väčšine prípadov neznáma, môže sa objaviť rodovo, ale genetický vzťah sa nepotvrdil. Výskyt je asi 3 : 1000 pôrodov, pričom chlapci sú postihmutí 2 – krát častejšie.
Postihnutá noha je v priemere o 1,3 cm kratšia a 0,4 cm užšia ako zdravá noha.

Liečba

Operácia nemôže vyliečiť konskú nohu, ale vylepší vzhľad nohy a zmierni ťah svalov. Vďaka Ponsetiho metóde je možné dobre korigovať asi 90 % prípadov. Je to neoperačná metóda, pri ktorej sa prostredníctvom jemnej manipulácie a týždenného nakladania vysokých sadier noha skoriguje za 5 – 8 týždňov.

Ponsetiho metóda:

Ponsetiho metóda sa zakladá na dokonalých znalostiach funkcie a anatómie nohy a odpovede svalov a väzov na korigujúce opatrenia. Ošetrenie treba začať v prvých dvoch týždňoch života. Po manipulácii je noha zasadrovaná s kolenom ohnutým do pravého uhla.
Pred naložením poslednej sadry sa zvyčajne robí malý operačný zákrok – tenotómia – preťatie Achillovej šľachy. Ide o zákrok, vďaka ktorému sa dosiahne predĺženie šľachy. Posledná sadra sa nakladá na 3 týždne.

Aplikácia ortézy:

Redresná ortéza členková – AFO

 

Všetky ortopedické pomôcky a obuv spomínané v tomto článku zhotovujeme na našich technických pracoviskách na mieru, presne podľa požiadaviek lekára a s ohľadom na osobité potreby a životný štýl pacienta. Individuálne ortopedické pomôcky zhotovujeme na základe poukazu vystaveného lekárom a sú plne alebo čiastočne (obuv, vložky) uhrádzané zdravotnou poisťovňou.