Pomôcky pre pacientov s cukrovkou

Pomôcky špeciálne vyrábané pre pacientov s diabetom

Ortopedické vložky – základom vyrobenia kvalitnej a funkčnej ortopedickej vložky je precízne odobraný merný podklad, plantograf, skener, sadrový model, digitálny odtlačok – výber odoberania merných podkladov závisí od požiadaviek kladených na pomôcku, aby sme docielili liečebný efekt, čo môže byť profylaxia, usmernenie pohybu, odľahčenie už vzniknutých defektov a pod.

Pri výbere materiálu sa opierame o základné fyzikálne vlastnosti materiálov. Dnes existuje na trhu pomerne široká škála moderných materiálov určených prioritne na ošetrenie diabetickej nohy. Jedným z ukazovateľov, ktorý je primárny pri výbere, je parameter Shore A, čo je veličina určujúca tvrdosť materiálu. Pre diabetikov sa odporúčajú materiály so Shore A okolo 20.

V prípade profylaxie vzniku ulcerácie sa snažíme znížiť mechanický náraz prenášaný na plosku nohy, aby sme zabránili prípadnému vzniku raniek a trhlín, teda sa snažíme chrániť mäkké tkanivo nohy. Utlmenie nárazu znižuje nezdravý dopad mikrotraumatizmov a vibrácií na kosti a kĺby. Použitím špeciálnej diabetickej povrchovej úpravy (Lunairmed -Shore A 18, Poron, EVA – ethylene vinyl acetat, Plastazot, Poron gel …) dosiahneme rovnomerné rozloženie tlaku na celú plosku nohy.

V súčasnosti sa dostávajú do popredia aj syntetické poťahy, ako konečná krycia vrstva ortézy, sú to rôzne mikrovláknové, tkané a netkané poťahy, ktoré sú odolné, jemné, umývateľné, majú protiplesňovú a antibakteriálnu úpravu, čo je jedna z esenciálnych požiadaviek na kvalitné ošetrenie diabetickej nohy, sú odolné voči teplu a stále viac nahrádzajú klasickú kožu.

Tieto špeciálne materiály veľmi často obsahujú molekuly striebra, ktoré pohlcujú pachy a udržiavajú vhodnú „klímu“ vo vnútri topánky.

V prípade amputácie časti nohy existuje viacero možností ortopedickoprotetickej intervencie. K tým najjednoduchším patrí ortopedická obuv šitá na mieru s prstovou výplňou alebo ortopedická vložka s výplňou, ktorá sa môže vložiť do konfekčnej obuvi. Optimálnym riešením pri amputácii zostáva protetická náhrada časti nohy, ide o silikónovú protézu, ktorá sa vyrába individuálne.

Výhodou silikónových protéz je fixácia podtlakom, rovnomerný tlak vo vnútri protézy, steny protézy priľnú k pokožke, nedochádza k útlaku ciev , vďaka kontaktu so silikónom dochádza k zjemneniu jazvy. Vo vnútri protézy vznikne podtlak, vďaka čomu protéza dobre drží a prospieva k prekrveniu pokožky. Tým, že protéza nesiaha nad členok, nedochádza k obmedzeniu hybnosti členkového kĺbu.

Silikón ako taký je teplotne stabilný, dá sa sterilizovať, má dobrú permeabilitu , čiastočne absorbuje pot, je odolný voči potu, slanej vode, UV žiareniu a odolný voči starnutiu.  Estetickou výhodou je, že sa silikón môže farebne prispôsobiť farbe pokožky.

V prípade vyššej amputácie prichádzajú na rad transtibiálne a transfemorálne protézy. Pri výrobe protéz sa okrem správneho zaradenia do pohybového režimu, od čoho sa odvíja výber komponentov potrebných k zostaveniu protézy , kladie veľký dôraz na uchytenie protézy a mäkkosť vnútorného lôžka, hlavne u diabetického pacienta.

V súčasnosti k najlepším spôsobom patrí uchytenie protézy pomocou podtlaku na silikónový liner. Výhody podtlaku sú hlavne rýchle a pohodlné vybavenie protézou, eliminácia kolísania objemu kýpťa, odstránenie „pumpovania“ kýpťa v objímke, čo má za následok vznik rán na amputačnom kýpti, zlepšenie prekrvenia kýpťa , ochrana pred odreninami, pocitové zníženie hmotnosti protézy, čo je dôležitý faktor hlavne u starších pacientov.

Silikónové linery (návleky) veľmi dobre poslúžia aj v predprotetickej príprave pacienta, ktorá spočíva okrem iného aj v správnom tvarovaní kýpťa. Silikón je vďaka svojim vlastnostiam ideálny na tvarovanie kýpťa, čím následne docielime lepšie oprotézovanie pacienta.

Pri veľmi citlivých amputačných kýpťoch, ktoré majú zle tvarované jazvy, pozorujeme na nich už trofické zmeny, sú bolestivé, môžeme využiť kontrolovaný podtlak , ktorý funguje na princípe stálej kontroly podtlaku v objímke, čím zlepšíme propriocepciu pacienta a zabezpečíme lepšie spojenie protézy s amputačným kýpťom.

Pri transfemorálnych protézach môže byť princíp rovnaký, takisto prihliadame na kvalitné vnútorné lôžko protézy, dôležitým faktorom je zdatnosť pacienta správne si obuť protézu. Podľa toho volíme upnutie protézy, čo môže byť opäť podtlak alebo volíme rôzne závesné mechanizmy.

Najdôležitejšou časťou protézy je kýpťové lôžko, ktoré je akousi spojkou medzi živým organizmom a umelou náhradou, preto výrobe kýpťového lôžka vždy venujeme patričnú pozornosť.

Ďalšie pomôcky využívané v ortotike dolných končatín pacienta s diabetom sú ortézy rôzneho, či už materiálového alebo funkčného vyhotovenia.

Pri ortotike dolných končatín je dôležité vedieť požadovaný účinok ortézy, od toho sa odvíja konštrukčné prevedenie ortézy. V prípade odľahčenia prominujúcich, citlivých časí nohy volíme ako základ ortézy plastové materiály, či už polyetylén, laminá, karbón, každý materiál má svoje vlastnosti, o ktoré sa pri výrobe opierame.

V prípade AFO (ankle foot orthosis) môže ísť o rigidnú dlahu, ktorá sa aplikuje v čas liečby na dočasné obdobie, ploska nohy v ortéze môže byť chránená materiálmi určenými pre diabetických pacientov podobne ako pri výrobe ortéz nohy (ortopedické vložky), táto samotná vnútorná vložka môže byť kombináciou rôznych materiálov, tak, aby sme docielili požadovaný účinok ortézy.

Výhodou týchto ortéz pred zasadrovaním končatiny je veľký hygienický komfort, ortézu možno sňať a ošetriť, možnosť kontroly končatiny v čase liečby, možnosť dodatočného upravenia v prípade zmeny objemu končatiny, nízka hmotnosť a pod.

Výhodou individuálnej výroby ortopedickoprotetických pomôcok je práve široká variabilita výrobných procesov, výsledkom ktorých môžeme dosiahnuť optimálne riešenie pre pacienta s diabetom tak, aby sme zabránili prípadnej progresii zlého stavu končatiny.

Ortopedickoprotetická intervencia pri liečbe diabetickej nohy:

1. individuálne ortopedické vložky

Ortopedická vložka slúži prevažne ako profylaktická pomôcka v liečebnom procese pacienta s diabetickou nohou. Pri jej výrobe sa výber použitých materiálov orientuje k materiálom špeciálne vyvinutým pre liečbu diabetickej nohy. Ide o materiály s antibakteriálnou úpravou, ktoré sú permeabilné, tým zabezpečujú dostatočnú vzdušnosť a napomáhajú k udržaniu vhodného prostredia pre nohu. Dôležitým ukazovateľom pri výbere materiálu je aj tvrdosť materiálu, kde sú presne stanovené hodnoty tvrdosti vhodnej na ošetrenie diabetieckej nohy.
Výrobe optimálnej pomôcky predchádza presné odobratie merných podkladov a vyšetrenie pacienta.

2. Individuáln ortopedická obuv

Ide o individuálne zhotovenú ortopedickú obuv, presne podľa odobratých mier pacienta. Výber materiálov podobne ako pri výrobe všetkých ortopedicko protetických pomôcok pre diabetickú nohu podlieha prísnym kritériám, používajú sa len materiály vhodné pre túto skupinu pacientov. Podrážka obuvi je flexibilná, ale zároveň aj dostatočne pevná, aby chránila nohu pred nerovnosťami terénu, vnútorná vložka je vyrobená zo vzdušných, antibakteriálnych materiálov.

3. Ortézy dolných končatín nebandážneho typu

Účinok ortézy DK môže byť rôzny, vždy podľa postihnutia dolnej končatiny. Základom ortézy je sadrový odliatok, na ktorý sa tvaruje konečná ortéza, najčastejšie sa používajú plasty, ktoré sú ľahké a ľahko sa opracúvajú.
Ortéza môže nohu fixovať, vtedy sa vyrobí rigidná pomôcka, alebo môže odľahčovať požadované miesta, napr. otvorené rany alebo iné defekty, vtedy je súčasťou ortézy vkladacia vložka, ktorá sa upraví tak, aby spĺňala potrebný efekt. Výhodou individuálnej ortotiky je práve široká variabilita, na trhu existuje veľký výber materiálov, vlastnosti ktorých sa dajú využiť pri výrobe pomôcky. Pre ortopedického technika, ktorý pomôcku vyrába je mimoriadne dôležitá špecifikácia účinku ortézy od lekára, aby mohol vyrobiť funkčnú pomôcku.

4. Protéza prstov a prednožia

Pacient by vždy mal mať 2 funkčné protézy, aby v prípade opravy nezostal bez pomôcky.