Svet mobility

NEOPROT nadviazal spoluprácu s občianskym združením Svet mobility.

Svet mobility vznikol za účelom poskytovania komplexnej informačnej a poradenskej činnosti pre osoby s ŤZP , ich rodín a opatrovateľov. Ľudia stojaci za projektom majú dlhoročné skúsenosti v oblasti pomoci osobám s ťažkým zdravotným postihnutím. Sú si vedomí, že často môžu byť pre nich najväčším problémom chýbajúce správne informácie o možnostiach podpory, ktorú ponúkajú štátne a iné subjekty. Rozvíjajú spoluprácu s firmami, rehabilitačnými centrami a ďalšími subjektami, ktoré pomáhajú zdravotne znevýhodneným. Na portáli Sveta mobility nájdete veľa užitočných informácií pre jednoduchšiu orientáciu v oblasti ŤZP, spolu s kartou výhod a kvalitné služby partnerov z rôznych oblastí. Okrem toho aj platformu, kde sa môžete podeliť o svoje skúsenosti, poradiť sa, prípadne pomôcť ostatným.

Portál www.svetmobility.sk je určený pre Vás všetkých, ktorí potrebujete pomoc, ale aj Vás, ktorí ste ochotní pomôcť iným.

www.svetmobility.sk