Vložky

Chodidlá sú našou základňou. Ich pozícia má vplyv na celý náš postoj, ich zdravie na zdravie celého nášho tela. Keď kráčame, beháme, ale aj keď stojíme, je nevyhnutné, aby bol dodržaný súlad a správne osové postavenie medzi všetkými časťami ľudského tela. Ortopedické vložky zhotovené na mieru zabezpečia rovnováhu svalového reťazca a kostry. Zabránia nepohodliu, bolesti nôh, chrbta, hlavy a poškodeniu kĺbov.

U detí môže mať nosenie správnych ortopedických vložiek v obuvi zásadný význam. Dnes majú totiž len málo príležitostí chodiť naboso po nerovnom teréne, naopak, ich nohy trpia chodením po asfaltových a betónových povrchoch, každé druhé dieťa má zlú klenbu, zlé postavenie nohy… Špeciálnu skupinu tvoria aj  vložky do obuvi pre diabetikov, ktorých nohy sú zvlášť náchylné na poškodenie.

Jednoduché ortopedické vložky na mieru

Jednoduché ortopedické vložky sú zhotovené individuálne, na mieru pacienta. Zohľadňujú jedinečný tvar, ale aj prípadné poškodenie jeho chodidiel.  Stabilizujú a podporujú chodidlá tak v pozdĺžnej ako i priečnej osi. Vložky udržujú chodidlá v optimálnej pozícii a zabraňujú svalovej únave. Indikujú sa aj pri plochonoží I. a II. stupňa podľa Godunova  a pri plochonoží na základe zníženej priečnej klenby nohy.

Špeciálne ortopedické vložky na mieru

Individuálne zhotovené špeciálne vložky pomáhajú korigovať deformity chodidla, zabraňujú poškodeniu nôh u diabetikov, u detí sa používajú napríklad pri liečbe valgózneho (do “X”) a varózneho (do “O”) postavenia chodidiel. Používajú sa aj ako podporný prostriedok pri nácviku správneho držania tela či liečbe chybného držania tela.

Základom výroby vložiek na mieru je presný merný podklad, digitálny odtlačok nôh, urobený pomocou  skenera. Zdravotný účinok ortopedických vložiek totiž závisí najmä od presnosti pri odoberaní merných podkladov a presnosti pri samotnom zhotovení. Väčšinu špeciálnych vložiek na mieru preto zhotovujeme pomocou digitálnej CAD/CAM frézy.

Kód ŠÚKL

I 10007 – Vložky ortopedické individuálne, jednoduché, úhrada poisťovňou 1 x za rok s doplatkom pacienta min. 3,32 €; u poistencov do 18 rokov 2 x za rok s doplatkom min. 3,32 €.

I 10008 – Vložky ortopedické individuálne, špeciálne, úhrada poisťovňou 1 x za rok s doplatkom pacienta min. 3,32 €; u poistencov do 18 rokov 2 x za rok s doplatkom min. 3,32 €.

Preskripčné obmedzenie

OPR,ORT,CHI,TRA,RHB

Ak potrebujete ortopedické vložky a nemáte zdravotné poistenie alebo si v dnešnej uponáhľanej dobe neviete nájsť čas na návštevu odborného lekára, aby vám vložky predpísal, využite možnosť priamej platby:

Ceny na priamu platbu

Jednoduché ortopedické vložky individuálne zhotovené: 39 €

Špeciálne ortopedické vložky individuálne zhotovené: 39 €