Jednoduché vložky celé

Jednoduché vložky s pozdĺžnou a priečnou klenbou

Kód ŠÚKL:

I 10007 – Vložky ortopedické individuálne, úhrada poisťovňou 1 x za rok s doplatkom pacienta min. 3,32 €; u poistencov do 18 rokov 2 x za rok s doplatkom min. 3,32 €.

Preskripčné obmedzenie:

OPR,ORT,CHI,TRA,RHB

Cena na priamu platbu

Individuálne zhotovené ortopedické vložky sú hradené zdravotnou poisťovňou s doplatkom pacienta (pozri kód ŠÚKL vyššie). V prípade, že nemáte zdravotné poistenie a/alebo nemáte poukaz od lekára, môžeme vám vložky zhotoviť na základe priamej platby:

Jednoduché ortopedické vložky individuálne zhotovené: 39 €