Merné podklady

Podklady slúžiace na výrobu ortopedických vložiek:

  • Odtlačok chodidla v odtlačkovej pene
  • Merný podklad z plantogramu – plantograf
  • Digitálny odtlačok (sken) urobený pomocou digitálneho vizioskopu alebo 2D skenera