Špeciálne vložky s korekciou skrátenia

Špeciálne celé ortopedické vložky, ktoré okrem korekcie plochonožia vyrovnávajú aj skrátenie končatiny. Predstavujú kombináciu skladanej vložky s podpätenkou. Individuálne vyrábané vložky sa zhotovujú poskladaním jednotlivých komponentov, z ktorých každý jeden je zvlášť vybraný s ohľadom na diagnózu pacienta.

Na pracoviskách NEOPROTU vyhotovujeme všetky typy ortopedických vložiek na mieru. Na odobratie mier používame digitálnu vizioskopiu, resp. digitálny skener – bezkontaktný spôsob zamerania bez akýkoľvek nepríjemných pocitov u pacienta.

Kódy ŠÚKL:

I 10008 – Vložky ortopedické individuálne, špeciálne, úhrada poisťovňou 1 x za rok s doplatkom pacienta min. 3,32 €; u poistencov do 18 rokov 2 x za rok s doplatkom min. 3,32 €.

Preskripčné obmedzenie:

OPR,ORT,CHI,TRA,RHB

Cena na priamu platbu

Individuálne zhotovené ortopedické vložky sú hradené zdravotnou poisťovňou s doplatkom pacienta (pozri kód ŠÚKL vyššie). V prípade, že nemáte zdravotné poistenie a/alebo nemáte poukaz od lekára, môžeme vám vložky zhotoviť na základe priamej platby:

Špeciálne ortopedické vložky individuálne zhotovené: 39 €