Špeciálne vložky diabetické

Nohy diabetikov sú náchylné na poškodenie. Zlý krvný obeh spôsobuje necitlivosť v prstoch, resp. v celých chodidlách, diabetik nemusí cítiť varovnú bolesť a dokonca ani potenie, a tak môže ľahko dôjsť k poškodeniu alebo infekcii chodidiel.

Celé ortopedické vložky s diabetickou úpravou majú mäkký, na dotyk plastický povrch. Podporujú správne držanie nôh, prerozdeľujú tlakové body na nohách a pomáhajú zmierňovať problémy.

Na pracoviskách NEOPROTU vyhotovujeme všetky typy ortopedických vložiek na mieru. Na odobratie mier používame digitálnu vizioskopiu, resp. digitálny skener – bezkontaktný spôsob zamerania bez akýkoľvek nepríjemných  pocitov u pacienta.

Kódy ŠÚKL:

I 10008 – Vložky ortopedické individuálne, špeciálne, úhrada poisťovňou 1 x za rok s doplatkom pacienta min. 3,32 €; u poistencov do 18 rokov 2 x za rok s doplatkom min. 3,32 €.

Preskripčné obmedzenie:

OPR,ORT,CHI,TRA,RHB

Cena na priamu platbu

Individuálne zhotovené ortopedické vložky sú hradené zdravotnou poisťovňou s doplatkom pacienta (pozri kód ŠÚKL vyššie). V prípade, že nemáte zdravotné poistenie a/alebo nemáte poukaz od lekára, môžeme vám vložky zhotoviť na základe priamej platby:

Špeciálne ortopedické vložky individuálne zhotovené: 39 €