Korzety

Korzety pomáhajú liečiť trup a chrbticu. Pevné materiály slúžia na vyvinutie potrebnej korekčnej sily alebo podporného tlaku. Korzety pozostávajú zo stabilného panvového koša, na ktorý sa napája vlastná časť, zabezpečujúca korekciu. Takouto rámovou konštrukciou a tlakovými pelotami, alebo zariadeniami na aktívne udržiavanie osi chrbtice, sa dá dosiahnuť korektúra osovej odchýlky a deformity chrbtice, či už skoliózy alebo kyfózy.

Okrem liečby skoliózy sa pevné ortézy trupu – korzety predpisujú aj po operáciách, zlomeninách driekovej chrbtice a panvy, osteoporóze s patologickou fraktúrou a pod. na fixáciu a stabilizáciu chrbtice.

Konštrukčný rám je vyrábaný z ľahkej, dobre tvarovateľnej a súčasne pevnej zliatiny, oporné tlakové peloty sa individuálne nastavujú a tvarujú. Ako bandáž sa používa penový, dobre umývateľný plast.

Pri tradičnom spôsobe zhotovenia sa korzety vyrábajú podľa sadrového odliatku. Je nutné ovinúť celý trup pacienta sadrovým obväzom. Tak vznikne „negatív“, čiže forma, do ktorej sa naleje sadra na výrobu (pozitívneho) modelu. Na pracoviskách NEOPROTU používame na odobratie mier a výrobu korzetov jedinečnú technológiu CAD/CAM. Vďaka nej už pacient nemusí čeliť obťažujúcemu sadrovaniu celého trupu. Miery na model pomôcky odoberáme bezkontaktne 3D bioskenerom alebo pomocou aplikácie pre iPad či iPhone. Pomôcku zhotovíme presnejšie a v oveľa kratšom čase ako je obvyklý pri bežnom postupe výroby.

Dôležitý je aj vzhľad pomôcky, najmä ak ju má pacient používať aj počas dňa. Zvlášť u detí môže pestrý vzor a vzhľad pomôcky prispieť k motivácii a ochote dodržiavať pokyny lekára a ortopedickú pomôcku pravidelne používať. Na našich pracoviskách sú k dispozícii vzorkovníky s pestrou ponukou vzorov na výrobu korzetov.

Na stiahnutie